Лаком за гол®
ЛАКОМ ЗА ГОЛ® е регистрирана запазена марка.

Футболът е красива, но сложна игра!
Тук сме за да се научим как да губим. Това е много важна стъпка за всеки победител.
Нека се подкрепяме и всички ще се насладим на играта по най-добрия начин.
Мисията на турнира “Лаком за гол” е да образова чрез ценностите на спорта.

Лиценз за организиране на Турнир може да получи всяко пълнолетно лице, учебно заведение, община, 
организация или фирма.
За контакти:
Email: lakomzagol@gmail.com
Телефон: +359 887322367