Лаком за гол®
ЛАКОМ ЗА ГОЛ® е регистрирана запазена марка.
Лиценз за организиране на Турнир може да получи всяко пълнолетно лице, учебно заведение, община, 
организация или фирма.
За контакти:
Email: lakomzagol@gmail.com
Телефон: +359 887322367
Турнирът се провежда с подкрепата на Фондация АНТО