Деца


В Турнира ЛАКОМ ЗА ГОЛ® за деца могат да участват само непълнолетни ученици, навършили 14 год.
Регистрация за участие в Турнира, се извършва само чрез сайта https://lakomzagol.com

Квалификационен кръг (по градове/региони)
Според броя на регистрираните отбори се образуват групи чрез жребий.
Отборите играят мачове в своите групи на принципа “всеки срещу всеки”.
Мачовете в групите могат да се играят по местата на отборите (по споразумение).
Победителите от всяка група играят мачове на принципа “всеки срещу всеки”.
Ако регистрираните отбори в един град/регион са малко на брой, отборите играят помежду си на принципа “всеки срещу всеки” като отборът, отбелязал най-много голове е победител на Квалификационния кръг.

Финален кръг (регионален/национален)
Победителите от Квалификационните Турнири от всички градове/региони играят мачове на принципа “всеки срещу всеки” на Финален Турнир.
Резултатите от всички мачове се публикуват на сайта на Турнира – https://lakomzagol.com
Наградите за отборите – победители могат за бъдат ученически стипендии, спортни принадлежности както и спортно оборудване за техните училища ако тези отбори са изпратени от тях.
Всеки играч представя на организатора на Турнира Декларация, подписана от родител (настойник), който дава съгласието си ученикът да участва в Турнира като приема, че организаторът не носи отговорност при евентуални възникнали здравословни проблеми по време на Турнира.


ЛАКОМ ЗА ГОЛ® е регистрирана запазена марка.
Лиценз за организиране на Турнир може да получи всяко пълнолетно физическо или юридическо лице.

За контакти:
Еmail: lakomzagol@gmail.com
Телефон: +359 887322367
Турнирът се провежда с подкрепата на Фондация АНТО