ТурнирЛАКОМ ЗА ГОЛ® е регистрирана запазена марка.
Лиценз за организиране на Турнир може да получи всяко пълнолетно физическо или юридическо лице.


За контакти:
Email: lakomzagol@gmail.com
Телефон: +359 887322367